Ik ben een particuliere verhuurder

Maak optimaal gebruik van uw ruimt! Als u een huurovereenkomst voor mobiele antennes heeft op uw land, dak, magazijn of tuin, profiteer dan van deze mogelijkheid met TIP en ontvang direct een aanzienlijke vergoeding.

Verhoog uw winstgevendheid: kapitaliseer uw ruimte met TIP BELGIË

Als u een huurcontract heeft voor een mobiele atenneruimte op uw land, dak, magazijn of tuin, kunt u dit kapitaliseren met TIP België en snel een grote som geld krijgen. Wanneer huur wordt geïnd voor het huren van een antenneruimte, wordt het geld meestal gebruikt om de kosten te dekken: het geld verdwijnt. Door het contract aan TIP België te verkopen, ruilt u de huur in voor kapitaal en ontvangt u een aanzienlijke som geld om de kosten te dekken:

GETUIGENISSEN

Hun getuigenissen zijn onze beste steun.

Miguel EstevezMadrid
Leer más
De behandeling met TIP is zorgvuldig, snel en zeer vriendelijk verlopen. In eerste instantie was ik niet van plan om te kapitaliseren, maar toen veranderde ik van gedachten omdat geld in de loop van de tijd duurder werd en omdat het delegeren van het beheer van het contract mijn leven gemakkelijker en comfortabeler maakte. Nu ben ik van plan dit geld te investeren in een pand dat ik heb en dat ik aan het herbouwen ben. Ik ben blij en tevreden dat ik deze overeenkomst heb bereikt.

U bent een bedrijf? Hoe kunnen wij u helpen?

VUL HET VOLGENDE FORMULIER IN