CSR

DE lat hoger leggen

Het creëren van een positieve wereldwijde impact

WIJ VERHOGEN HET NIVEAU VAN ONze activiteiten en investeringen

Missie

Waarde leveren aan ons stakeholders door duurzaamheid en diversiteit te integreren in alle aspecten van ons bedrijf.

Visioen

Bouw aan een duurzame toekomst door het creëren van economische waarde, het behoud van hulpbronnen en het verbeteren van de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Onze aanpak

We integreren milieu-, sociale en governance-overwegingen (ESG) in ons beleggingsproces

VERANTWOORDELIJKHEID

Ons beleid voor verantwoord beleggen

Ons beleid voor verantwoord beleggen is de hoeksteen van onze ESG-aanpak. Dit beleid geeft richting een de integratie van milieu-, sociale en corporate governance  (ESG) -overwegingen op zowel macro-economische niveau als op specifiek niveau van de onderneming. De ontwikkeling van dit beleid is gebaseerd op relevante normen van derden, best practices uit de sector en wereldwijde initiatieven, waaronder de Principles for Responsible Investment (PRI), de Sustainable Accounting Standards Board (SASB) en de Sustainable Development Goals (SDG).

Ons beleid voor verantwoord beleggen verwoordt onze ESG-visie en -missie, bevestigt onze toewijding aan PRI’s,  definieert de reikwijdte en identificeert belangrijke ESG-kwesties. Het verduidelijkt dat onze benadering  van ESG-integratie de gehele belegginslevenscyclus bestrijkt en verplicht ons om jaarlijks publiekelijk te rapporteren over onze ESG-prestaties.

VERANTWOORDELIJKHEID

Ons verantwoord beleggingsbeleid

Ons beleid voor verantwoord beleggen is de hoeksteen van onze ESG-aanpak. Dit beleid begeleidt de integratie van zowel macro-niveau als bedrijfsspecifieke ecologische, sociale en governance (ESG) overwegingen. De ontwikkeling van dit beleid was gebaseerd op relevante standaarden van derden, best practices uit de sector en mondiale initiatieven, waaronder de Principles for Responsible Investment (PRI), de Sustainable Accounting Standards Board (SASB) en de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN. .

Ons beleid voor verantwoord beleggen verwoordt onze ESG-visie en -missie, bevestigt onze naleving van de PRI, definieert de reikwijdte en identificeert materiële ESG-kwesties. Het stelt dat onze aanpak van ESG-integratie zich uitstrekt over de gehele levenscyclus van beleggingen en verplicht ons om onze ESG-prestaties jaarlijks publiekelijk te rapporteren.

ESG- prioriteitskwesties

Een zorgvuldige afweging van ESG-kwesties biedt een belangrijk perspectief voor het identificeren van potentiële risico’s en kansen voor waardecreatie . Tip België streeft ernaar om onze aandacht en middelen strategisch te richten op die kwesties waarop we de grootste impact willen hebben tijdens het  beleggingsproces. Tijdens due diligence en doorlopend vermogensbeheer richten we ons doorgaans op de meest relevante ESG-kwesties, die we hebben geprioriteerd op basis van twee criteria: de kwesties die de grootste impact hebben op ons bedrijf en de kwesties die voor ons het belangrijkst zijn. de belangrijkste voor onze stakeholders. Dit resulteert in een specifieke set ESG-prioriteiten die we in overweging nemen voor bedrijven en beleggingen in onze digitale aandelenportefeuille andere relevante portefeuilles: 

Prioritaire ESG-kwesties

Een zorgvuldige afweging van ESG-kwesties biedt belangrijk inzicht in het identificeren van potentiële risico’s en kansen om waarde te creëren. Tip INVERSORES streeft ernaar onze aandacht en middelen strategisch te richten op die kwesties waarbij we de grootste impact willen bereiken gedurende het hele beleggingsproces. Tijdens due diligence en doorlopend vermogensbeheer concentreren we ons over het algemeen op de meest relevante ESG-kwesties, die we hebben geprioriteerd op basis van twee criteria: de onderwerpen die het grootste effect hebben op ons bedrijf en de onderwerpen die het belangrijkst zijn voor onze stakeholders. Het resultaat is een specifieke reeks ESG-prioriteiten die we in overweging nemen voor portefeuillebedrijven en beleggingen in zowel ons digitale kapitaal als andere relevante portefeuilles:

Netto nul 2030

WIJ MOEDIGEN onze portfolioBEDRIJVEN aan en stellen hen in staat OM het voortouw te nemen in de RACE NAAR netto nul

het bereiken van een netto-nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2023 is een gedurfde verbintenis en een van onze belangrijkste ESG-prioriteiten. Gezien onze wereldwijde strategische relaties met grootschalige ondernemingen, mobiele netwerkoperators en andere telecom- en technologieklanten die ambitieuze toezeggingen hebben gedaan op het gebied van decarbonisatie, zijn wij van mening dat dit niet alleen een morele kwestie is, maar ook een zakelijke noodzaak. Daarom hebben we ambitieuze doelen gesteld om in versneld tempo een netto-nuluitstoot te bereiken en sluiten we ons aan bij het Science Bsed Targets (SBTi)- initiatief, dat emissiereducties definieert en bevordert in overeenstemming met de klimaatwetenschap.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Mondige teams van medewerkers werken aan het verwezenlijken van onze visie van een meer gastvrije en inclusieve werkplek. 

Wij zijn van menig dat het creëren en onderhouden van een werkomgeving die menselijke verschillen erkent en waardeert en inclusie bevordert, ons een beter bedrijf maakt en ons kan helpen de meest gekwalificeerde professionals aan te trekken en te behouden.

Wij zijn van mening dat het benutten van meer diverse perspectieven ons helpt om betere resultaten te behalen en dat dit steeds belangrijker is geworden voor internationale klanten van onze portfoliobedrijven.